Loading...
Loading...
Tilføj Stop

Vi er en del af

Nygaard Turisttrafik

Salgs og leveringsbetingelser

• Pris og specifikationer for kørslen fremgår af ordrebekræftelsen. Skovlunde Turistbusser tager forbehold for prisændringer efter aftales indgåelse.

Prisforhøjelser kan ske på grund af ændringer i transportomkostninger herunder brændstofs priser, skatter og afgifter.

• Levering & annullering - Leveringstid:

Skovlunde Turistbusser leverer serviceydelser ud fra de tider og kørsler, der fremgår af Skovlunde Turistbussers bekræftelse.

- Annullering:

Afbestilling af kørsel der ikke overstiger 1 døgn skal ske senest 72 timer, før kørslen påbegyndes, medmindre andet er aftalt skriftligt. Såfremt afbestilling sker

senere end dette faktureres der med 100% Gælder også ved tur/retur booking.

Afbestilling af kørsel der overstiger 1 døgn (flere dagsture) skal ske senest 96 timer før kørslen påbegyndes, medmindre andet er aftalt skriftligt. Såfremt

afbestilling sker senere end dette faktureres der med 100%

• Ændring af kørsel & forsinket kørsel

- Såfremt kunden under kørslen ønsker ændringer som forlænger køre – og/eller ventetid i forhold til ordrebekræftelsen, tillægges fakturaen et beløb for den forøgede tid.

- Såfremt der under kørslen opstår forsinkelser som skyldes kunden, tillægges fakturaen et beløb for den.

- Hvis Skovlunde Turistbusser forventer en forsinkelse i kørslen informere Skovlunde Turistbusser kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet kørselstid.

• Ansvar

- Bestilleren af kørslen har ansvar for, at deltagerne i transporten ikke forårsager skade på køretøjet. Såfremt dette sker, vil udgiften til udbedring af skade tillægges

fakturaen.

- Bestilleren af kørslen har ansvar for, at deltagerne i transporten ikke er årsag til unødvendig stor rengøring af køretøjet. Såfremt dette sker, vil udgiften til rengøring tillægges fakturaen.